Xylotrechus asellus

http://www.gorodinski.ru/cerambyx/Xylotrechus asellus.jpg
Kazahstan
 
The number of review: 326