Prionus (Pogonarthron) tschitscherini s.str

http://www.gorodinski.ru/cerambyx/Pogonarthron tschitscherini tschitscherini.jpg
Kyrgyzstan
 
The number of review: 10