Anomala whiteheadi

http://www.gorodinski.ru/scarabs/Anomala whiteheadi.jpg
Borneo Isl.
 
The number of review: 910