Adoretosoma fairmairei

http://www.gorodinski.ru/scarabs/Adoretosoma fairmairei.jpg
N.Vietnam
 
The number of review: 451