Anepholcia pygaria

http://www.gorodinski.ru/catocala/Anepholcia pygaria.jpg
Borneo
 
The number of review: 2360